عدم استقبال اپوزیسیون اوکراین از پیشنهاد یانوکوویچ/تاکید بر برگزاری انتخابات زودهنگام

کد N80525