بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها دستور کار امروز مجلس

مجلس

نمایندگان مجلسی شورای اسلامی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور را در دستور کار جلسه علنی امروز خود دارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی لحظاتی پیش آغاز به کار کرد.

بر این اساس ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن و نیز گزارش کمیسیون کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعیی در مورد طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم ریزگردها قرار دارند و نیز بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن خواهند پرداخت.

بر این اساس بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان نیز در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.