لقبی که بلومبرگ به روحانی در داووس داد

حسن روحانی

شبکه بلومبرگ روحانی را ستاره نشست امسال داووس توصیف کرد.

 
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس شرکت کرده است. وی ستاره نشست امسال است.
   

  شبکه تلویزیونی بلومبرگ گزارش داد؛ در یک دهه گذشته، رئیس جمهوری از ایران در نشست داووس شرکت نداشت. روحانی با برنامه به داووس آمده است. او می خواهد نظر سرمایه گذاران و تجار بزرگ جهان را به ایران جلب کند.
   

بنا به گزارش مشرف روحانی در سخنانش نیز در داووس گفت: می‌خواهد ایران به یکی از ده قدرت برتر اقتصادی جهان تبدیل شود.
کد N79881