بشار الجعفری:

رفتار مخالفان سوری در ژنو بچه گانه و و ادبیات آنها تحریک آمیز است

آفریقا و خاورمیانه

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد امروز در گفتگویی اعلام کرد که رفتار مخالفان سوری در ژنو بچه گانه و ادبیات آنها تحریک آمیز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در گفتگو با الاخباریه السوریه اظهار داشت: جلسه روز گذشته نمایندگان مخالفان و هیئت دولت به طور کامل برگزار نشد زیرا هیئت مخالفان در جلسه حاضر نشد و این روش گفتگو در سطح استانداردهایی که اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه وضع کرده است نبود.

وی خاطرنشان کرد: جلسه روز گذشته با اخضر ابراهیمی یکجانبه بود و مشکل در این است که طرف مقابل (مخالفان سوری) به استاندارد گفتگوهایی که اخضر ابراهیمی تعیین کرده است پایبند نیستند.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد تصریح کرد: ما با روحیه مثبت به ژنو 2 آمدیم و برای تحقق منافع ملی سوریه تلاش می کنیم. رفتار مخالفان در روز نخست در شهر مونترو رفتار بچه گانه ای بود به طوری که هیئت مخالفان در آغاز نشست ژنو 2 اینگونه نبود.

بشار الجعفری اعلام کرد: اصطلاحات لغوی به کار رفته از سوی مخالفان سوری در روز نخست مذاکرات ژنو 2 تحریک آمیز و پر از کینه بود. کسی نمی تواند درباره کشور خود با زبان کینه سخن بگوید اما زبان مخالفان بسیار تحریک آمیز بود.