اصلاحات در نهادهای دولتی کوزوو شرط لغو روادید با اروپا

روادید بوسنی و هرزگوین,بلگراد

بلگراد- ایرنا- لغو روادید برای شهروندان کوزوو که خواهان سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند به انجام اصلاحاتی در نهادهای دولتی پریشتینا و مبارزه با فساد مالی مشروط شده است.

به گزارش ایرنا، دولت پریشتینا برای اینکه بتواند از توصیه مثبت کمیسیون اروپا به شورای اروپا در باره لغو روادید برای شهروندان کوزوویی برخوردار شود می بایستی در کنار انجام اصلاحات در نهادهای دولتی اقدام مهمی را در رابطه با متوقف کردن مهاجرین غیرقانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام دهد.

براین اساس، دولت کوزوو برای دریافت توصیه کمیسیون اروپا در رابطه با لغو روادید کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شهروندان کوزوویی می بایستی اقداماتی را در مبارزه علیه گروه های جنایی سازمان یافته، فساد مالی و اجرای موافقت نامه نظارت یکپارچه از مرزها انجام دهد.

کمیسیون اروپا برای بررسی اصلاحات یاد شده در نهادهای دولتی کوزوو در آینده نزدیکی هیاتی متشکل از کارشناسان اروپایی را به پریشتینا اعزام می کند.

از سوی دیگر دولت پریشتینا اعلام کرده است که برای شهروندان بوسنی و هرزگوین که قصد سفر به کوزوو را داشته باشند رژیم روادید برقرار می کند.

دولت کوزوو اعلام کرده است که این تصمیم به خاطر اینکه دولت بوسنی و هرزگوین برای شهروندان کوزوو روادید را لغو نکرده است، در مقابل پیش نویسی را مبنی بر برقراری روادید بر شهروندان بوسنیایی جهت تصویب به پارلمان ارائه داده است.

دولت کوزوو که در سال گذشته بیش از 80 کشور را در فهرست رژیم روادید بر شهروندان خارجی قرار داده است، اکنون کشور بوسنی و هرزگوین را در این فهرست اضافه کرده است.

شهروندان کوزوو برای ارائه درخواست روادید جهت سفر به بوسنی و هرزگوین می بایستی از طریق اسکوپیه پایتخت مقدونیه اقدام کنند.

روزنامه های آلبانی زبان کوزوو در این خصوص شرایط اخذ روادید به بوسنی و هرزگوین را برای شهروندان کوزوویی بسیار دشوار گزارش دادند.* احتمال تغییر وزرا در دولت کوزوو

هاشم تاچی نخست وزیر کوزوو در رابطه با کارآیی بیشتر دولت تصمیم دارد که تا پایان ماه فوریه سال جاری میلادی چند وزیر را در کابینه خود تغییر دهد.

به گزارش برخی از نشریه های آلبانی زبان چاپ پریشتینا، انتطاور می رود که وزرای کشور، ورزش، کشاورزی و آموزش و پرورش با نمایندگانی از مجلس و یا افرادی از احزاب ائتلاف حاکم جایگزین شوند.

بنابر گزارش روزنامه زری چاپ پریشتینا، ˈبایرام رجبیˈ وزیر کشور در دولت کوزوو به خاطر جنجال های بروز یافته در وزارتخانه وی از سمتش برکنار می شود و علت تغییر ˈرام بویاˈ از سمت وزیر آموزش و پرورش به خاطر بازدهی ضعیف این وزارتخانه ذکر شده است.

اروپام**2061**1337
کد N79705