تاکید مقداد بر جدی نبودن مخالفان/ اولین جلسه مستقیم دولت سوریه ومخالفان نیم ساعت طول کشید

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر امور خارجه سوریه امروز در سوئیس تاکید کرد هیئت مخالفان در نشست ژنو جدی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با خبرنگاران در سوئیس اظهار داشت: در جلسه امروز نمایندگان مخالفان و دولت سوریه موضوعاتی که مورد اختلاف نیست بحث و بررسی خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: بازی و شوخی کافی است ما به جدیت و گفتگو نیاز داریم و به بازی این طرف و آن طرف نیاز نداریم. موضع قاطعی در قبال چنین رفتارهایی وجود دارد.

مقداد تصریح کرد: هر زمان که اوضاع در سوریه خوب بوده است خطر از لبنان و طرابلس دور بوده است زیرا ریشه تروریسم یکی است.

این در حالی است که العربیه گزارش داد اولین جلسه مستقیم میان هیئت دولت و مخالفان سوری با حضور اخضرالابراهیمی برگزار شد، این جلسه تنها نیم ساعت طول کشید و همان نیم ساعت هم به سخنرانی الابراهیمی اختصاص داشت.