ابوالمعالی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

فاطمه هاشمی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد/ اعتراض می‌کنیم

سیاست داخلی

براساس مواد 46، 49،50و 54 قانون مجازات اسلامی در صورتیکه موکل بنده طی دوسال مرتکب جرایم مندرج در قانون نشود، حبس شش ماهه اجرا نخواهد شد.

وکیل فاطمه هاشمی گفت: حتما اعتراض خود را طی چندروز آینده به صورت لایحه‌ای به دادگاه تجدید نطر ابلاغ خواهیم کرد.

سید وحید ابوالمعالی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از صدور رای فاطمه هاشمی خبر داد و گفت: موکلم به شش ماه حبس تعزیری که تا دوسال تعلیق شده است، محکوم شد.

وی افزود: براساس مواد ۴۶، ۴۹، ۵۰و ۵۴ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه موکل بنده طی دوسال مرتکب جرایم مندرج در قانون نشود، حبس شش ماهه اجرا نخواهد شد.

وکیل فاطمه هاشمی با تاکید بر اینکه ما حتما اعتراض خود راطی چند روز آینده به صورت لایحه‌ای به دادگاه تجدید نطر ابلاغ خواهیم کرد، گفت: محور این لایحه ما نیز دفاعیات مطرح شده در جلسات دادگاه است و اینکه جرم‌انگاری امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد و آزادی بیان جرم‌انگاری، مغایر اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی به نام حقوق ملت است.

گفتنی است؛ «فاطمه هاشمی» ششم شهریورماه سال جاری به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده وی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال و در ‌‌نهایت دادگاه فاطمه هاشمی روز چهارشنبه - ۱۸ دی ماه- در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد

اگرچه حکم وی طی مهلت قانونی خود و یک هفته بعد توسز قاضی پرونده صادر شده شده بود اما به علت اینکه در مرحله تایپ بود تاکنون به فاطمه هاشمی و وکلای وی ابلاغ نشده بود.

 

کد N79389