نویسنده ترکیه ای:

روحانی بالبخند و سخنانش، ستاره جدید درخشان دیپلماسی جهان شده است

روزنامه رادیکال

آنکارا- ˈ جونیت اوزدمیرˈ روزنامه نگار و مقاله نویس کهنه کار روزنامهˈ رادیکالˈ چاپ ترکیه نوشت : رییس جمهوری ایران با لبخند خود ، با سخنانش و با درخواست های صلح آمیزش، ستاره جدید درخشان دیپلماسی جهان است.

به گزارش روز شنبه ایرنا ، وی در مقاله ای در روزنامه رادیکال با اشاره به حضور دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در نشست سال جاری داووس نوشت: روحانی جای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را در نشست داووس که چند سال قبل بعد از رخداد ˈ وان مینیتˈ این نشست ترک و اعلام کرد که بعد از این نیز در این نشست شرکت نخواهد کرد، گرفته است.

اوزدمیر نوشت: این مساله محدود به نشست داووس نیست بلکه در منطقه خاورمیانه نیز به مثابه آن است که جای ترکیه به رهبری حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ به ایران به ریاست جمهوری ˈحسن روحانیˈ تغییر یافته است.

به نوشته این روزنامه ترک با ملایم شدن ایران، مواضع ترکیه تندتر می شود، با شلوغ تر شدن اطراف ایران، دور و بر ترکیه خلوت تر می شود.

وی می نویسند : زنگهای خطر در حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ به صدا درآمده است.

بسیاری از روشنفکران با دیدگاه های مختلف به حزب ˈعدالت و توسعهˈ به طور دوستانه هشدار داده بودند، ولی این حزب این پیشنهادات را رد کرده است.

اوزدمیر با عنوان اینکه حزب ˈعدالت و توسعهˈ هر چیزی که تا قبل با آن مخالف بود را در حال حاضر در کنار خود قرار می دهد، افزود : حزب حاکم ترکیه در حال حاضر سیاستهای سه سال قبل حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ در ادعاهای مربوط به ˈتوطئه تا سیاستهای دولت گرایانهˈ را اجرا می کند.

اوزدمیر نوشت: حزب ˈعدالت و توسعهˈ که تا دیروز به فکر آن بود که پهنای باندهای اینترنتی را چگونه افزایش دهد این بار در اندیشه آن است که چگونه کاربران اینترنتی را کنترل کند.

به نوشته اوزدمیر، حزب جمهوریخواه خلق تا دیروز بزرگترین متحد نظامیان در ترکیه بود ولی امروز حزب ˈعدالت و توسعهˈ در تلاش حمایت از فرماندهان رده بالای نظامی با وضع قوانین جدید است.

ادعاهای فساد مالی و ارتشا تا دیروز لکه ای بر دامن دیگر احزاب سیاسی بود ولی امروز متاسفانه حزب ˈعدالت و توسعهˈ در باتلاق ادعاهای فساد مالی و ارتشا فرو می رود.

به نوشته اوزدمیر تا دیروز دیگران از تئوریهای توطئه سخن به میان می آوردند ولی امروز رییس دولت آنکارا از این توطئه ها سخن به میان می آورد و وضعیت اقتصادی که تا دیروز مایه افتخار دولت بود امروز به نوعی دیگر مطرح می شود.

اوزدمیر نوشت: تنها مساله ای که دولت آنکارا تاکنون از آن عدول نکرده است مساله صلح با ˈپ.ک.ک ˈ است و آنچه را که در آن مساله گفته به جای می آورد.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری روشنفکران در سالهای گذشته هشدارهای دوستانه به حزب ˈعدالت و توسعهˈ داده بودند نوشت: حزب ˈعدالت و توسعهˈ نه تنها این هشدارها را جدی نگرفت بلکه افرادی که این هشدارها را داده بودند از کارهای خود برکنار کرد.

اوزدمیر با اشاره به اینکه سخنان و اعمال دولت آنکارا هر روز تندتر می شود، نوشت: تنها راه چاره این مساله انتخابات است و روند جاری امور در ترکیه به نام دمکراسی بسیار خطرناک است و اگر راه چاره ای از سوی دولت آنکارا اندیشیده نشود ترکیه به سوی یک بحران حکومتی پیش خواهد رفت و راه رهایی از بحرانهای جاری در ترکیه دمکراسی بیشتر، آزادیهای بیشتر و شفافیت بیشتر امور دولتی است.

اوزدمیر هشدار داد، اگر حزب ˈعدالت و توسعهˈ به مواضع خود در سال 2005 میلادی بازنگردد و یک روند اصلاحات در ترکیه را آغاز نکند زلزله ای که در پیش است بسیار مهیب تر از پس لرزه های فعلی خواهد بود و آن زلزله ای خواهد بود که همه در زیر آن خواهند ماند و در بعد از آن زلزله رخدادهایی همانند اعلام وضعیت فوق العاده و یا تظاهرات مردمی مشابه تظاهرات مردمی تابستان سالجاری می تواند به وقع بپیوندد.

خاورم**2012**230 **1515
کد N79197