کویت یک میلیارد دلار غرامت اشغال گرفت

ایرنا نوشت:

 کمیسیون خسارت های سازمان ملل اعلام کرد که از محل صندوق خسارات این سازمان به مدعیان مربوط به پرونده خسارات ناشی از حمله عراق به کشور کویت یک میلیارد و سه میلیون دلار دیگر به عنوان غرامت در اختیار دولت کویت گذاشته است.
شورای حاکم بر این کمیسیون که در ژنو مستقر است اعلام کرد که دعاوی مربوط به این خسارت ها شامل مواردی از قبیل دعاوی فردی، دعاوی شرکتی، دولت ها و سازمان های بین المللی می شود که در اثر حمله سال 1990 عراق به این کشور متحمل خساراتی شده اند.

با پرداخت مبلغ اخیر مجموع رقم های پرداختی به دولت کویت تا کنون به 44 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است و هنوز 7 میلیارد و 800 میلیون دلار از محل بودجه تعیین شده برای پرداخت به سایر دعاوی مربوط به این پرونده باقی مانده است.

بزرگترین خسارت در رابطه با این پرونده مبلغ 14 میلیارد و 700 میلیون دلاری بود که در ازای دعوی قانونی دولت کویت که از طریق شرکت سهامی پترولیوم این کشور مطرح شده بود به دولت کویت پرداخت شد.

پرداخت این خسارات از صندوقی به نام صندوق خسارات سازمان ملل صورت می گیرد که بودجه آن را درصدی از درآمدهای مربوط به فروش نفت و فرآورده های نفتی عراق تامین می کند.

کمیسیون خسارات سازمان ملل متحد در سال 1991 بعنوان زیر شاخه ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد تاسیس شد و تاکنون به پرونده های مربوط به بیش یک میلیون دعوی از سوی شرکت ها و سازمان های مختلف در 100 کشور جهان رسیدگی و خسارات مربوطه را به مدعیان پرداخت کرده است.

52261

کد N79016