گروه "انصار بیت المقدس" مسئولیت انفجارهای مصر را برعهده گرفت

آفریقا و خاورمیانه

"انصار بیت المقدس" که یک گروه مرتبط با القاعده است مسئولیت انفجارهای اخیر تروریستی در قاهره و برخی شهرهای دیگر را برعهده گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز،"انصار بیت المقدس" که از گروههای وابسته به القاعده است مسئولیت انفجارهای اخیر تروریستی در قاهره و الجیزه را پذیرفت.

انفجارهای تروریستی اخیر در قاهره و الجیزه دستکم 6 کشته بر جا گذاشت.

تاکنون جزئیاتی از این گروه تروریستی و دیگر اقدامات آن منتشر نشده است.