مفتی شهر صیدا:

شاهدبرگزاری اجلاس های 3 و4ژنو برای حل بحران سوریه خواهیم بود

مفتی شهر صیدا,اجلاس ژنو 2

بیروت- شیخ ˈسلیم سوسانˈ مفتی شهرصیدا درجنوب لبنان درمصاحبه با خبرنگار ایرنا، کاراجلاس بین المللی ژنو 2 برای ایجاد راه حل سیاسی برای بحران سوریه را طولانی خواند وگفت: ما شاهد تشکیل اجلاس های ژنو 3 و4 برای حل بحران سوریه خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، شیخ سوسان مفتی شهرصیدا درجنوب لبنان روز جمعه در ادامه این مصاحبه تأکیدکرد که حل سیاسی ، تنها راه پایان بحران سوریه است و مذاکرات پیرامون بحران سوریه، زمان زیادی طول خواهد کشید.

وی افزود: غرب،جامعه بین المللی و کشورهای عربی امروز در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته اند آنها دراجلاس یا موفق به توقف عملیات کشتار، قتل و خون ریزی درسوریه می شوند و به سوی تشکیل دولت سوری مستقل و صاحب نقش و نفوذ در منطقه پیش خواهند رفت و یا آنکه در تحقق این هدف شکست خورده، عملیات قتل وکشتار و آواره و بی خانمان کردن مردم سوریه به روال کنونی خود باقی بماند و سوریه به سوی افرایش اعمال خرابکارانه و تروریستی پیش برود.

وی در ادامه مصاحبه با اظهار تأسف نسبت به عدم حضور ایران در اجلاس ژنو ادامه داد: بحث وبررسی بحران سوریه وایجاد راه حل برای آن، تنها با تشکیل اجلاس ژنو 2 صورت نمی گیرد و ما معتقدیم شاهد برگزاری اجلاس های بیشتری از این نوع برای بحث وبررسی موضوع سوریه با هدف پایان دادن به بحران این کشور خواهیم بود.

سوسان تأکیدکرد: ایجاد راه حل سیاسی و گفت وگو، تنها گزینه مناسب برای حل بحران سوریه است، و سوریه راه حل دیگری ندارد.

نشست مشترک اسلامی، مسیحی لبنان روز جمعه در شهرصیدا درجنوب لبنان با حضور شیخ سوسان مفتی اهل سنت شهر صیدا، شیخ ˈمحمد عیسرانˈ مفتی جعفری صیدا و چندتن از اسقف های مسیحی شهرصیدا و نواحی اطراف، آن برگزارشد.

شرکت کنندگان در این نشست ضمن محکوم کردن وقوع عملیات و انفجارهای تروریستی درمناطق مختلف لبنان بر ایجاد نشست های مشترک و گفت وگوهای سازنده، با هدف رویارویی با تروریسم و اعمال خرابکارانه گروه های تندرو و افراطی تأکید کردند.

شرکت کنندگان دراین نشست همچنین مسئله رسیدگی به تشکیل دولت فراگیر را برای کاهش سطح تنش های سیاسی ،امنیتی و مذهبی و نیز گسترش ثبات و استقرار باهدف رسیدگی به مشکلات مردم ضروری دانستند.

خاورم*2023 ** 1575
کد N77349