خبرنگاران مونته نگرو به خاطر نبود امنیت شغلی تظاهرات کردند

رسانه های خبری,مونته نگرو

بلگراد-ایرنا- خبرنگاران مونته نگرو روز پنجشنبه با برگزاری تظاهراتی در مقابل ساختمان دولت در شهر پودگوریتسا به خاطر نبودن امنیت شغلی خواستار دستگیری بانیان حمله فیزیکی به شاغلین رسانه های خبری در این کشور شدند.

به گزارش ایرنا ، خبرنگاران با تجمع در مقابل مقر دولت مونته نگرو با چسباندن چسب بر روی دهان خود نارضایتی شان را از وضعیت رسانه های خبری در مونته نگرو نشان دادند.

دوشکا پیوویچ نماینده اتحادیه خبرنگاران مونته نگرو در جمع تظاهر کنندگان با اشاره به اینکه در این کشور فضایی بوجود آمده که بانیان حمله های خشونت آمیز به خبرنگاران مجازات نمی شوند، گفت که حکومت اجرایی این کشور مسئول وضعیت کنونی در رسانه های خبری است.

وی خطاب به دولت مونته نگرو گفت: از دولت می خواهیم که از درخواست ما برای محافظت بیشتر خبرنگاران از طریق اصلاحات در قانون کیفری حمایت کند و همچنین خواهان این هستیم که دولت هر چه سریعتر یک کمیسیون تحقیقاتی به منظور روشن شدن حملات فیزیکی بر خبرنگاران تشکیل دهد.

پیوویچ افزود که خبرنگاران خواهان این هستند که سران دادستانی، اداره امنیت ملی و وزارت کشور در مقابل کمیته امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان مونته نگرو علت وضعیت کنونی در رسانه های خبری این کشور را توضیح بدهند.

وی همچنین با اشاره به اینکه خشونت بر روزنامه نگاران در مونته نگرو بیشتر شده است، گفت که خبرنگاران امنیت جانی ندارند و نمی دانند که چه زمانی برای آنها چه اتفاقی می افتد.

نماینده اتحادیه خبرنگاران مونته نگرو افزود که خبرنگاران باید سکوت اختیار کنند و در غیر اینصورت جان خود را در معرض خطر حملات خشونت آمیز قرار می دهند.

دارکو ایوانوویچ خبرنگار مونته نگرویی نیز از دیگر سخنرانان در تظاهرات روز پنجشنبه در شهر پودگوریتسا گفت که در جامعه مونته نگرو زمینه کار برای فعالیت خبرنگاری وجود ندارد و خبرنگاران نمی توانند در یک فضای مطمئن و امن کار خبری خود را انجام بدهند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران در این محل به خاطر اعتراض به روشن نشدن حملات فیزیکی بر همکاران خود جمع شده اند،گفت: جامعه ای که در آن خبرنگاران سکوت اختیار کنند و آزادی قلم نداشته باشند، نمی تواند مورد قبول کشورها باشد.

ایوانویچ افزود: امیدواریم که سرانجام این دولت وظایف کار خود را انجام دهد و ساختارهای امنیتی به جای اینکه حملات به خبرنگاران را برنامه ریزی کنند در فکر شروع اقداماتی برای دستگیری بانیان حملات فیزیکی انجام شده به نمایندگان رسانه های خبری در کشور باشند.

نمایندگان احزاب اپوزیسیون مانند؛ ˈجبهه دمکراتیکˈ، ˈسوسیالیست مردمیˈ و ˈمونته نگرو مثبتˈ و همچنین نمایندگان نهادهای غیر دولتی با حضور خود در جمع تظاهرکنندگان از تظاهرات خبرنگاران برای آزادی قلم حمایت کردند.

راشکو کونیویچ وزیر کشور مونته نگرو در جمع خبرنگاران در پودگوریتسا گفت که حمله های خشونت آمیز بر خبرنگاران وجهه سیاسی دولت مونته نگرو و احزاب ائتلاف حاکم در این کشور را به خطر انداخته است.

وی اشاره کرد که اگر در آینده نزدیک بانیان حملات خشونت آمیز بر روزنامه نگاران مشخص نشوند، تغییرات کادری در پلیس مونته نگرو انجام خواهد گرفت.

وزیر کشور مونته نگرو اظهار داشت اخیرا کمیسیون تحقیقاتی برای بررسی قتل خبرنگاران در سال های گذشته در مونته نگرو تشکیل شده است که چنین اقدامی می بایستی موچب اعتماد خبرنگاران به نهادهای دولتی شود.

پس از دستگیر نشدن بانیان حمله های فیزیکی خشونت آمیز به خبرنگاران در مونته نگرو در چند سال گذشته، اخیرا در مقابل دفتر روزنامه ویستی در پودگوریتسا کوکتل مولوتوف پرتاب شد و در شهر نیکشیچ مونته نگرو نیز یک خبرنگار زن مورد حمله فیزیکی قرار گرفته که تا کنون هویت بانیان این حوادث مشخص نشده اند.

اروپام**2061** 1568
کد N76572