کناره گیری اعضای حزب حاکم ترکیه ادامه دارد

حزب حاکم

آنکارا - ایرنا - 700 نفر از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در استان ˈدیاربکرˈ در پی استعفای شماری از اعضای این حزب در استان آدانا از این حزب کناره گیری کردند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ، اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در استان دیاربکر در مخالفت با معرفی نامزد تصدی پست شهرداری شهر ˈ گونگوش ˈ در انتخابات شهرداری ها از سوی این حزب استعفا کردند.

براساس این گزارش ، در صورت عدم تغییر نامزد معرفی شده برای تصدی این پست از سوی حزب حاکم ترکیه ، یکهزار و 200 نفر دیگر از اعضای این حزب کناره گیری خواهند کرد.

بر این اساس ، پنجاه تن از اعضای حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه در استان ˈآداناˈ در اعتراض به سیاست های این حزب، به صورت دسته جمعی استعفا دادند.

این افراد همگی عضو هیات رئیسه تشکیلات استانی حزب حاکم عدالت و توسعه در استان آدانا بودند.

افراد یاد شده در حمایت از رییس تشکیلات حزب در آدانا که هفته گذشته از سمت خود استعفا داد و در اعتراض به سیاستهای حزب حاکم عدالت و توسعه استعفا دادند.

هفته گذشته ˈ ضیاء الدین یاغجیˈ رئیس تشکیلات حزب عدالت و توسعه در استان آدانا نیز در اعتراض به فهرست افرادی که این حزب به عنوان نامزد خود در انتخابات شهرداری ها معرفی کرده است ، از سمت خود استعفا داد.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه، ماه مارس (فروردین ماه ) برگزار خواهد شد.

خاورم ** 2010** 230 **1566
کد N75977