اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوییس آغاز به کار کرد

داووس

تهران ایرنا- چهل و چهارمین اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوییس با حضور مقامات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی جهان از جمله رییس جمهوری اسلامی ایران دقایقی قبل آغاز به کار کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، مجمع جهانی اقتصاد برای اولین بار در ژانویه سال 1971 و در شهر داووس سوئیس آغاز به کار کرد.

بیش از دوهزار و 500 شخصیت سیاسی، مقام نهادهای بین المللی، مدافع حقوق بشر و بازیگران بین المللی برای شرکت در چهل و چهارمین مجمع جهانی اقتصاد ˈداووسˈ دعوت شده اند که از این میان 40 نفر روسای دولت های کشورهای شرکت کننده در نشست هستند.

نشست داووس در ابتدای سال 2014 با هدف بررسی چالش های پیش رو در این سال با رویکرد آگاهانه و آینده نگر برگزار می شود.

رشد اقتصادی ناچیز و تبعات آن، نابرابری درآمدها و تغییرات آب و هوا مهم ترین موضوعات مورد بحث در نشست سال جاری مجمع جهانی اقتصاد داووس است.

شعار کلی اجلاس چهل و چهارم داووس «شکل دهی نوین به جهان؛ پیامدهای آن در عرصه سیاسی، اقتصادی و تجاری است».

بررسی ساختاری بیکاری، نابرابری گسترده درآمد و یافتن راه هایی برای مدیریت تبعات تغییرات در سیاست های پولی و نظام های مالی با وجود رشد اقتصادی ناچیز از دستورات جلسه داووس 2014 است.

محور نشست داووس در عرصه سیاسی نیز تغییرات سیاسی و اجتماعی عمیق در همه مناطق جهان با تاکید بر روی کارآمدن بازیگران، سیاست ها و ساختارهای جدیدی است که اشکال ثابت و مشروع حکمرانی را با چالش های ملی و منطقه ای مواجه کرده اند.

کلاوس شواب موسس مجمع جهانی اقتصاد است.سیام**9103**1449
کد N75262