درگیری هواداران حزب حاکم و رقیب در ترکیه

حزب حاکم

آنکارا - ایرنا - پلیس ترکیه در پی درگیری بین هواداران حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب صلح و دموکراسی در استان ˈ وان ˈ برای متفرق کردن آنان اقدام به شلیک هوایی کرد.

به گزارش خبرگزاری دوغان ترکیه، شماری از هواداران حزب حاکم ترکیه و صلح و دمکراسی در حمایت از نامزدهای دو حزب برای شرکت در انتخابات شهرداری ها در شهر وان با یکدیگر درگیرشدند.

بر این اساس، پلیس ترکیه برای متفرق کردن هواداران دو حزب به شلیک هوایی اقدام کرد.

براساس این گزارش ، دو طرف یکدیگر را به آغاز این درگیری متهم کردند.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه اوایل فروردین ماه سال آینده برگزار می شود و احزاب مختلف نامزدهای خود را برای تصدی پست های شهرداری ها معرفی کرده اند .

خاورم ** 230 **1010
کد N75210