تکذیب حضور محرمانه هیاتی از ایران در نشست "ژنو 2"

ایسنا نوشت:

ایران حضور محرمانه هیاتی از کشورمان را در حاشیه نشست "ژنو 2" تکذیب کرد. بخش مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو در واکنش به خبر کذب منتشره از سوی یک شبه رسانه امنیتی مبنی بر حضور محرمانه هیاتی از جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست "ژنو2" ، خبر منتشره را ساختگی و فاقد صحت دانست.

2929

 

 

کد N75198