عدنان منصور:

بهانه قرار دادن مشارکت حزب الله در سوریه سرپوشی برای ورود تکفیری هاست

آفریقا و خاورمیانه

وزیر اطلاع رسانی لبنان ضمن انتقاد از کسانی که مدعی هستند حضور حزب الله در لبنان عامل بی ثباتی این کشور است آن را سرپوشی برای تروریسم و فراهم کردن زمینه ورود تکفیری ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، عدنان منصور اعلام کرد: تبعات بحران سوریه فقط به این کشور منتهی نمی شود بلکه به همسایگان نیز کشیده شده است.

وزیر خارجه لبنان افزود: کسانی که مدعی هستند حوادث لبنان در نتیجه مشارکت حزب الله در سوریه است هدفشان منحرف کردن نگاهها با هدف سرپوش گذاشتن برای ورود تکفیری و گروههای افراطی به لبنان است که امنیت و ثبات آن را برهم زده است.

وی بیان کرد: بار آوارگان سوری بر لبنان بیش از توان است و جامعه بین المللی باید به مسئولیتهای خود عمل کند.

عدنان منصور افزود: این نشست سرآغاز گفتگو میان برادران سوری و آشتی ملی ضروری برای حفظ سوریه است.

وی گفت: همکاری و فعالیت بین المللی ضد تروریسم ضامن ثبات و صلح است. نشست ژنو2 فرصتی برای دست یابی به راهکار سیاسی و بازگشت آوارگان به کشورشان و بازسازی سوریه است.

عدنان منصور بیان کرد: راهکار بحران سوریه سوری است و به دست مردم این کشور به دور از دخالتهای خارجی که اوضاع را خراب تر می کند، رقم خواهد خورد.

وی گفت: هدف ما از اتخاذ سیاست بی طرفی عدم دخالت در امور سوریه بود زیرا دخالت در سوریه بر دامنه بحران می افزود. اما با وجود این سیاست تبعات بحران سوریه لبنان را رها نکرد و ثبات و امنیت آن را دستخوش تغییرات قرار داد.