ناصر جوده:

ژنو2 فرصت مهمی برای حل بحران سوریه است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه اردن نشست ژنو2 را فرصتی مناسب با توجه به حضور بسیاری از کشورها در آن برای حل بحران در سوریه توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ناصر جوده گفت: نشست بین المللی ژنو2 فرصت خوبی برای حل سیاسی بحران در سوریه است که نباید از دست برود.

وزیر خارجه اردن افزود: حضور قوی بین المللی و تعداد زیاد کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو2 می تواند به طرفهای سوری(دستیابی به راهکار سیاسی) کمک کند.