داود اوغلو: باید به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه احترام گذاشته شود

کنفرانس ژنو

مونترو - ایرنا - وزیر امور خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه سوریه متعلق به مردم این کشور است، گفت: برای انجام هر گونه اقدامی در جهت کمک به حل مساله سوریه باید به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن کشور احترام گذاشته شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، احمد داود اوغلو روز چهارشنبه در کنفرانس ژنو 2 گفت: ترکیه خواهان یک سوریه با ثبات است و ثبات سوریه به منزله ثبات ترکیه است.

ادامه دارد...

سیام**1723**9121**1535
کد N74543