ابتکار در پاسخ به ایلنا:

لایحه هوای پاک در هیئت دولت مطرح می‌شود

دولت

قرار است سازمان محیط زیست ظرف یک هفته این لایحه را برای مطرح شدن در کمیسیون زیربنایی به دولت بدهد و پس از بررسی این لایحه در هیئت دولت مطرح می‌شود و بعنوان یک لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پس از بررسی لایحه هوای پاك، این لایحه در هیئت دولت مطرح می‌شود و بعنوان یک لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معصومه ابتکار در نشست امروز هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، در خصوص آخرین وضعیت لایحه هوای پاک گفت: در جلسه امروز هیئت دولت در این خصوص صحبت شد و مقرر شد تا سازمان محیط زیست این لایحه را تنظیم نهایی کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: قرار است سازمان محیط زیست ظرف یک هفته این لایحه را برای مطرح شدن در کمیسیون زیربنایی به دولت بدهد و پس از بررسی این لایحه در هیئت دولت مطرح می‌شود و بعنوان یک لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

کد N74464