کارکنان سنگاپوری در زمره ناخشنودترین کارکنان در آسیا

کارگران,ناراضی

تهران- ایرنا - یک گزارش تحقیقی که چهارشنبه منتشر شد حاکی است کارکنان در شهر ثروتمند سنگاپور جزو ناخشنودترین کارکنان در آسیا بوده و دوسوم آنان قصد دارند در سال آینده میلادی کار خود را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، گزارش تحقیقاتی شرکت استخدامی ˈگروه رانداستادˈ مستقر در هلند نشان می دهد باوجودی که کشور کوچک سنگاپور یک مرکز بانکداری و تجارتی عمده با بهترین وسایل رفاهی جهان و نیز درآمد سرانه بالا است، طی چند سال اخیر نارضایتی عمومی بی سابقه یی به خاطر هزینه های فزاینده زندگی و رقابت ازجانب کارکنان خارجی درآنجا پدید آمده است.

در این گزارش زیرعنوان ˈجهان کارˈ، گفته شده که 23 درصد کارکنان سنگاپوری فاقد انگیزه بوده و ازمهارت های کاری آنان بطور کارآمد استفاده نمی شود بطوریکه 64 درصدد آنان درنظر دارند تا ظرف 12 ماه آینده شغل خودشان را ترک کنند.

این کارکنان بیشترین دلیل نارضایتی خود را از فقدان همکاری مناسب، مدیران و کارفرماهای سخت گیر و درخواست برای کاربیشتر با مزد اندک ذکر کرده اند.

طبق این گزارش تحقیقی که درپی نظرسنجی از 14 هزار کارگر و افراد متخصص در سنگاپور، مالزی، هنگ کنگ، چین، هند ، ژاپن ، استرالیا و نیوزیلند منتشر شده است، کارگران هندی در زمره خشنودترین کارگران در آسیا هستند بطوریکه 70 درصد آنان با انگیزه بالا کارمی کنند.

مترجمام 1450**1392
کد N74298