آغاز جنجالی نشست ژنو 2 با حضور 31 کشور به جز ایران

کد N73965