موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک:

غرب خواستار محدودیت‎های هسته‎ای برای ایران به مدت حداقل یک دهه است/ توافق موقت تمدید خواهد شد