با حكم رییس دفتر رییس‌جمهور؛

میثم خدایی مشاور نهاوندیان شد

دولت

امید است با عنایت الهی و همکاری مؤثر واحدهای ذیربط در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور با صدور حکمی میثم خدایی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، در متن حکم صادره از سوی نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور خطاب به میثم خدایی آمده است:

با عنایت به تعهد، شایستگی و توانایی‌های جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور رییس دفتر رییس‌جمهور منصوب می‌شوید.

امید است با عنایت الهی و همکاری مؤثر واحدهای ذیربط در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

محمد نهاوندیان

کد N73621