ادعای یک شرکت آمریکایی:

روسیه از صدها شرکت آمریکایی و غربی جاسوسی کرده است

روسیه جاسوسی,رویترز

تهران– ایرنا- یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه امنیت سایبری مدعی شد که شواهدی مبنی بر جاسوسی دولت روسیه از صدها شرکت آمریکایی، اروپایی و آسیایی در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، شرکت آمریکایی ˈکراود استرایکˈ CrowdStrike با بیان این که عمده قربانیان جاسوسی های روسیه، شرکت های انرژی و فن آوری غربی و آسیایی هستند، در عین حال از ارائه جزییات و یا ذکر اسامی شرکت های یاد شده خودداری کرد.

ˈدیمیتری آلپرویتچˈ یک مقام ارشد کراود استرایک گفت که انگیزه دولت روسیه از این رویکرد، یاری رسانی به صنایع خود در بخش های رقابتی مهم است.

بنابراین گزارش، در حالی که تحقیقات مربوط به حملات سایبری تاکنون دولت چین را به عنوان عامل حملات به بسیاری از شرکت های غربی تا پیش از سال 2005 معرفی می کردند، این نخستین بار است که دست داشتن روسیه در این زمینه مطرح می شود.

به گفته کراود استرایک، تعدادی از شرکت های انرژی، پیمانکاران دفاعی، فن آوری و آژانس های دولتی اروپایی قربانی عملیات یک گروه روسی موسوم به ˈانرژتیک بیرˈ شده اند که تصور می شود از حمایت دولت روسیه برخوردار است.

مترجمام**1302**1337
کد N73465