کدام کشورها و گروه‌ها در ژنو2 شرکت می‌کنند؟

کد N73371