رئیس جدید سازمان بسیج سازندگی: بسیج به دنبال اثبات کارآمدی نظام مبتنی بر دین است

کد N73033