ولید المعلم:

بشار اسد خط قرمز است

سیاسی

موضوع رئیس جمهوری این کشور و نظام حاکم بر آن برای دمشق و ملت سوریه خط قرمز به شمار می‌روند.

«ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه گفت موضوع نظام سوریه و «بشار اسد» رئیس جمهوری این کشور خط قرمز است.

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه الحیات، المعلم پیش از رسیدن هیئت سوری به سوئیس برای مشارکت در کنفرانس بین المللی ژنو۲ تاکید کرد که موضوع رئیس جمهوری این کشور و نظام حاکم بر آن برای دمشق و ملت سوریه خط قرمز به شمار می‌روند.

وزیر خارجه سوریه تصریح کرد که محتوای دعوت برای ژنو۲ با موضع قانونی و سیاسی و خواسته‌های مردم سوریه انسجام ندارد اما هیئت سوری به ژنو رفته است به امید آنکه این کنفرانس آغازی برای موضع گیری یکپارچه سوریه و جامعه بین المللی برای رویارویی با تروریسم شود؛ تروریسمی که سوریه و منطقه را هدف قرار داده است.

المعلم افزود که دمشق امیدوار است که کنفرانس ژنو۲ به نتیجه برسد و به عنوان گام نخست آغاز گفت‌و‌گوی سوری –سوری در خاک سوریه باشد؛ گفت‌و‌گویی که خواسته‌های مردم سوریه را بدون دخالت خارجی برآورده کند.

کد N72778