با 45 رای؛

چمران رئیس شورای عالی استان‌ها باقی ماند

سیاست داخلی

غلامرضا بصیری پور از شورای عالی استان فارس با 23 رأی و حسن الماسی از شورای عالی استان اصفهان با 2 رأی پس از چمران در رده های بعدی قرار گرفتند.

مهدی چمران بعنوان رئیس شورای عالی استان ها انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران در نشست شورای عالی استان ها که بعداز ظهر امروز- سه شنبه- در وزارت کشور  برگزار شد، با 45 رأی به عنوان ریاست شورای عالی استان ها انتخاب شد.

غلامرضا بصیری پور از شورای عالی استان فارس با 23 رأی و حسن الماسی از شورای عالی استان اصفهان با 2 رأی پس از چمران در رده های بعدی قرار گرفتند.

گفتنی است، مهدی چمران در دوره قبلی نیز ریاست شورای عالی استان ها را برعهده داشت.

کد N72361