تحولات سیاسی لبنان؛

نحوه تقسیم وزارتخانه ها میان 14 و 8 مارس/ المستقبل وزارت خارجه را می خواهد

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های لبنان از ادامه رایزنی ها درباره تشکیل دولت جدید لبنان بر اساس فرمول 8-8-8 و نحوه تقسیم وزارتخانه ها میان دو جریان مهم سیاسی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدیار گزارش داد سهمیه جریان هشت مارس در دولت جدید به این ترتیب خواهد بود، دو وزیر برای جنبش امل، دو وزیر برای جنبش حزب الله، یک وزیر برای جریان المرده، یک وزیر برای الطاشناق، دو وزیر برای جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون.

به نوشته این روزنامه، وزارت دارایی و کار هم سهمیه جریان هشت مارس خواهد بود.

رایزنی ها میان جریان های 14 و 8 مارس درباره مسئله تشکیل دولت در حال حاضر درباره وزارتخانه های کلیدی و خدماتی پس از توافق کلی درباره فرمول 8-8-8 جریان دارد.

از سوی دیگر رایزنی های داخلی در جریان 14 و جریان 8 مارس برای تقسیم کرسی ها ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، تمام سلام مامور تشکیل دولت جدید منتظر دیدار فواد سنیوره رئیس فراکسیون المستقبل است تا در جریان موضع نهایی 14 مارس و وزارتخانه هایی که آنها می خواهند و همچنین شروط این طیف قرار گیرد.

این گزارش می افزاید جریان المستقبل خواستار پست وزارت کشور برای نهادالمنشوق شده، در حالی که تمام سلام اصرار دارد وزارت کشور را به محمد المنشوق واگذار کند.

دیدار میشل عون با سعد حریری

یک روزنامه لبنانی از دیدار رئیس جریان ملی آزاد لبنان از مهمترین متحدان مسیحی حزب الله با سعدالحریری خبر داده است.

الدیار نوشت میشل عون در سفر اخیر خود به ایتالیا با سعدالحریری رئیس جریان المستقبل دیدار کرده است.

این روزنامه افزود اطلاعات موثقی نشان می دهد که میشل عون رئیس جریان ملی آزاد در سفر به ایتالیا در هفته گذشته با سعدالحریری رئیس جریان المستقبل دیدار کرده بود.

خبر دیگر اینکه پایگاه النشره به نقل از منابع پارلمانی لبنان گزارش داد فواد سنیوره رئیس فراکسیون پارلمانی جریان المستقبل اصرار دارد که دوستش، طارق متری وزیر اطلاع رسانی سابق، در دولت جدید به عنوان وزیر خارجه انتخاب شود.

سعدالحریری به سنیوره قول داده است فشارهای جریان 8 مارس هر اندازه هم باشد، هرگز از پست وزارت خارجه در دولت جدید دست برندارد.

النشره همچنین از تردید در خصوص مشارکت طیف سمیرجعجع از سران جریان 14 مارس در دولت جدید خبر داده است.