امضای یادداشت تفاهم همکاری میان کمیسیون های سیاست خارجی ایران و مکزیک

مجلس

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران و مکزیک در یادداشت تفاهمی توافق کردند ارتباطات پارلمانی فی مابین را از طریق دیدارها و رایزنی های متقابل و اتخاذ سازوکارهای جدید برای تقویت همکاری ها، گفتگو و تبادل تجربیات گسترش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای مکزیک بعد از ظهر دوشنبه در پایان ضیافت شامی که از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به افتخار هیات پارلمانی مکزیک برگزار شده بود، یادداشت تفاهم همکاری میان دو کمیسیون امضا کردند.

در این یادداشت تفاهم همکاری که به امضای آقای بروجردی و خانم گابریلا کوئباس رسیده است، طرفین با تاکید بر اهمیت دیپلماسی پارلمانی در تعاملات بین المللی از ارتباطات پارلمانی به عنوان ابزاری موثر برای توسعه و حفظ روابط دوجانبه یاد شده است.

همچنین در بخشی از این یادداشت تفاهم طرفین توافق کردند ارتباطات پارلمانی فی مابین را از طریق دیدارها و رایزنی های متقابل و اتخاذ سازوکارهای جدید برای تقویت همکاری ها، گفتگو و تبادل تجربیات گسترش دهند.

برگزاری نشست های منظم سالانه میان دو کمیسیون، تمهیدات و راهکارهای جدید برای تقویت روابط پارلمانی میان دو کشور، افزایش مبادلات اقتصادی، سیاسی و همکاری های فرهنگی، علمی و آموزشی، تبادل اطلاعات و تجارب در زمینه های پژوهشی مشترک در راستای وظایف دو کمیسیون، تقویت همکاریها در نهادها و سازمان های بین المللی گسترش دهند.