ازسرگیری بیمه کشتی های حامل نفت ایران/ افزایش تنش در روابط سئول و توکیو

آسیا اقیانوسیه

ازسرگیری بیمه کشتی های حامل نفت ایران و افزایش تنش در روابط سئول و توکیو از جمله خبرهای مرتبط با ژاپن به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از ازسرگیری بیمه کشتی های حامل نفت ایران توسط ژاپن از روز دوشنبه در پی تعلیق برخی از تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران در راستای اجرای توافق ژنو خبر داد.

خبرگزاری کیودو نیز در گزارشی به افزایش تنش در روابط کره جنوبی و ژاپن درباره مسائل تاریخی اشاره کرد و نوشت: حزب حاکم کره جنوبی یک روز پس از آنکه سخنگوی دولت ژاپن از "آن جانگ گوئن" قهرمان استقلال کره به عنوان فردی تروریست یاد کرد، از توکیو به خاطر داشتن خوی نظامی گیری و حمله به کشورهای همسایه به عنوان دولتی تروریستی یاد کرد که مرتکب جنایات زیادی علیه همسایگانش در گذشته شده است.