نماینده كرمان:

طرح نظارت مجلس به معنای كارمند شدن نمایندگان نیست

مجلس

برای تدوین برنامه 5 ساله توسعه ماهها تلاش شده است ودر صورت حذف این ماده حکم قانون برنامه 5 ساله چه می‌‌شود؟

نماینده مردم کرمان طرح نظارت مجلس را به معنای کارمند شدن نمایندگی ندانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا‏، محمدرضا پور ابراهیمی در موافقت با ماده 7 طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیاتها گفت: در ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه باید شوراهای هماهنگی متشکل از قوای سه گانه شکل بگیرد مخالف این ماده آنچنان صحبت می کند که گویی تازه می خواهد این شورا تصویب شود در حالیکه برای تدوین برنامه 5 ساله توسعه ماهها تلاش شده است ودر صورت حذف این ماده حکم قانون برنامه 5 ساله چه می شود؟

وی با بیان اینکه نظارت مجلس به معنای کارمند شدن نمایندگی نیست، اظهار داشت:شاید ممکن است ما موردی به برخی از اقدامات معاونت نظارت اعتراض داشته باشیم که ربطی به این طرح و ماده ندارد و دو مقوله مجزا از هم است و من از دوستان می خواهم که این ماده را مورد تصویب قرار بدهند.

کد N71392