روزنامه الوفد:

فتوای سنگسار امیر قطر توسط شیخ یوسف القرضاوی

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه مصری اعلام کرد که شیخ یوسف القرضاوی پیش از این فتوای سنگسار امیر کنونی قطر را صادر کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوفد چاپ مصر اعلام کرد که شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه موسوم به علمای مسلمان پیش از اینکه تمیم بن حمد امیر قطر حکومت را در این کشور به دست بگیرد، فتوا داده بود وی سنگسار شود.

این فتوا به دلیل بی اخلاقی و فساد امیر قطر صادر شده بود. این روزنامه مصری در ادامه نوشت: امیر قطر در پی صدور چنین فتوایی شیخ قرضاوی را شیخ گمراه توصیف کرد و دستور داد وی اخراج شود.

الوفد نوشت: پس از این رویدادها، امیر قطر و قرضاوی قراردادی را امضا کردند که به موجب آن قرضاوی در قطر باقی بماند و امیر این کشور را ستایش کند.

گفتنی است شیخ یوسف القرضاوی و قطر حامیان اصلی تروریسم در منطقه هستند و با صدور فتوا و حمایت مالی و تبلیغاتی از گروه های مسلح در سوریه، عراق و دیگر کشورها به خشونت در منطقه دامن می زنند.