ارزیابی عملکرد دولت در حمایت از حقوق اتباع ایرانی دستور کار امروز مجلس

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس ارزیابی عملکرد دولت در حمایت از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از کشورهای خارجی را در دستور کار دارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با ریاست نایب رئیس دوم مجلس، محمدرضا باهنر دقایقی پیش آغاز شد.

بر این اساس رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات ها و نیز گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دولت (قوه مجریه) در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از کشورهای خارجی در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

همچنین نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را در مورد طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم ریزگردها و گزارش شور دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن را بررسی می کنند.

نمایندگان همچنین در جلسه امروز به بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقت نامه همکاری های امنیت بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی پاکستان خواهند پرداخت.