بشار اسد:

راهکار سیاسی مستلزم توقف تروریسم است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری سوریه در دیدار هیئت سوری شرکت کننده در نشست ژنو راهکار سیاسی را منوط به توقف تروریسم و فشار به کشورهای حامی تروریسم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار اسد در دیدار هیئت شرکت کننده سوریه در نشست ژنو2 گفت: هر توافقی که مورد حمایت سوریه نباشد موفقیتی به دست نخواهد آورد.

رئیس جمهوری سوریه بیان کرد: هر راهکار سیاسی قبل از هر چیزی توقف تروریسم و فشار ضد کشورهای حامی آن برای فرمانبرداری از قوانین و مقررات بین المللی را طلب می کند به ویژه که قوانین بین المللی هر گونه کمک به تروریسم و سازمانهای تروریستی را جرم می شمارد.

بشار اسد از هیئت سوری خواست که حاکمیت سوریه، خواسته های مردم،مخالفت با دخالت خارجی توجه کنند و از اصول ملی و شناخته شده سوریه که مهمترین آن حفظ کشور و مردم و منافع آن است توجه کنند.

از سوی دیگر هیئت سوری نیز تاکید کرد که حامل خواسته های ملت سوریه و توصیه های بشار اسد است.

ریاست هیئت سوری را ولید المعلم وزیر خارجه سوریه برعهده دارد و عمران الزعبی و بثینه شعبان به عنوان معاون وی در این هیئت و فیصل المقداد، حسام الدین آلا، بشار الجعفری، احمد فاروق عرنوس، لونه الشبل و اسامه علی به عنوان اعضای حضور دارند.