اتحادیه اروپا با لغو برخی از تحریم های ایران موافقت کرد

ایران در جهان

اتحادیه اروپایی با لغو برخی از تحریم های ایران در راستای اجرایی شدن توافقنامه ژنو موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک اعلام کردند کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تعلیق برخی از تحریم های ایران در راستای موافقت نامه ژنو موافقت کردند.

شایان ذکر است اجرایی شدن توافقنامه ژنو از امروز آغاز شده است که در همین راستا جمهوری اسلامی ایران هم غنی سازی 20 درصدی را از امروز متوقف کرد. متعاقبا غرب نیز با لغو بخشی از تحریم های ایران موافقت کرده است.