در راستای همسویی با سعودی ها انجام شد؛

ضرب الاجل 6 ساعته مخالفان سوری برای بان کی مون

آفریقا و خاورمیانه

پس از مخالفت سعودی ها با حضور ایران در نشست ژنو 2، ائتلاف موسوم به مخالفان سوری به دبیر کل سازمان ملل 6 ساعت فرصت دادند که مانع از حضور ایران در نشست ژنو2 شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ائتلاف موسوم به مخالفان سوری به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل 6 ساعت فرصت داد که از دعوت ایران برای شرکت در نشست ژنو2 دست بردارد.

مخالفان سوری مدعی شدند که اگر ایران در این نشست شرکت کند آنها در آن مشارکت نخواهند کرد.

ائتلاف موسوم به مخالفان سوری تا ساعت هفت به وقت گرینویچ به سازمان ملل فرصت دادند که ایران را وادار به متعهد شدن به تصمیمات ژنو1 در صورت مشارکت و نیز خروج نیروهای حزب الله و آنچه نیروهای ایرانی خوانده شده است، کند.

این در حالی است که یک منبع مسئول سعودی مدعی شد که ایران صلاحیت حضور در نشست ژنو2 را ندارد.