دهقان:

محکومان مالی باید خسارت کاهش ارزش پول را پرداخت کنند

مجلس

در خصوص مهریه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در قانون در نظر گرفته شده است اما در خصوص محکومیت‌های مالی چنین چیزی نیست و در این قانون محکومان مالی نیز شامل پرداخت خسارت کاهش ارزش پول می شوند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: محکومان مالی همانند محکومان پرداخت مهریه باید خسارت کاهش ارزش پول را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در مخالفت با حذف عبارت «خسارت ناشی از کاهش ارزش پول» گفت: در خصوص مهریه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در قانون در نظر گرفته شده است اما در خصوص محکومیت‌های مالی چنین چیزی نیست و در این قانون محکومان مالی نیز شامل پرداخت خسارت کاهش ارزش پول می شوند.

وی ادامه داد: این دو موضوع مجزاست و در مرکز پژوهش‌ها روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته است و به این نتیجه رسیدیم.

کد N68646