واکنش آمریکا به دعوت بان کی مون از ایران/ دعوت از تهران به صورت مشروط است!

ایران در جهان

سخنگوی وزارت آمریکا در واکنش به دعوت دبیرکل سازمان ملل از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2، اظهار داشت: اگر ایران بیانیه کنفرانس ژنو 1 درباره تشکیل دولت انتقالی در سوریه را نپذیرد، باید این دعوت لغو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جین ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا  به دعوت "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل برای حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه، واکنش نشان داد.

وی اظهار داشت: ضرورت دارد در صورت عدم موافقت ایران با مفاد توافق ژنو 1 که بر تشکیل دولت انتقالی در سوریه تاکید دارد، این دعوت لغو شود.

وی مدعی شد: دعوتی که از سوی دبیرکل سازمان ملل برای حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 مطرح شده مشروط است و آنها باید به طور واضح و علنی مفاد بیانیه ژنو یک که در روز 30 ژوئن 2012 صادر شده را بپذیرند.