جلالی‌زاده در گفتگو با ایلنا:

موکلین نمایندگان تندور اقدامات آنها را بدون پاسخ نمی گذارند

سیاست داخلی

مردمی که با وضعیت سخت و دشواری که این آقایان و همفکرانشان برای مردم به وجود آورده‌اند دست و پنجه نرم می‌کنند بهترین قضاوت کنندگان هستند و لذا رئیس جمهور نباید نگران این سئوال‌ها وتذکرات باشد

نماینده مجلس ششم گفت: این گروه از نمایندگان که با نیت حزبی و جناحی در کار دولت کار شکنی می‌کنند، باید بدانند که موکلینشان این اقدامات را بدون پاسخ نخواهند گذاشت و آن‌ها را از مجلس خارج خواهند کرد.

جلال جلالی‌زاده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا؛ در خصوص احضار پی در پی وزرای دولت روحانی به مجلس اظهار داشت: همه می‌دانیم که نمایندگانی که این همه به دولت فشار می‌آورند و کارت زرد برای وزرا صادر می‌کنند‌‌ همان جریانی هستند که در انتخابات شکست خورده‌اند و به جای اینکه در صدد جبران اشتباهات خود و هم فکرانشان برآیند، یک روش غیرمنطقی و غیردموکراتیک را در پیش گرفته‌اند.

نماینده اسبق مجلس با اشاره به نوپا بودن دولت و بیان اینکه هنوز مدت زیادی از زمان شروع به کار دولت نمی‌گذرد، خاطرنشان کرد: هدف این گروه از نمایندگان از چنین رفتارهایی دلسرد و ناامید کردن مردم است و می‌خواهند نیرو و پتانسیل وزرا را که باید صرف سازندگی و بهبود شرایط در کشور شود، بیهوده هدر دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: این تذکر‌ها و این به مجلس کشاندن‌ها نمی‌تواند در اراده دولت خللی وارد کند و کسانی که خود را نمانیده این مردم قلمداد می‌کنند با این رفتارهای غیر معقول جناحی و سیاسی به ضرر خود عمل می‌کنند و باید بدانند که افکار عمومی با دولت است. مردمی که به رئیس جمهور و برنامه‌های وی رأی داده‌اند انتظار دارند که کسانی که خود را نماینده مردم می‌دانند با دولت در جهت تحقق برنامه هایش همکاری کنند.

جلالی‌زاده در ادامه افزود: این گروه از نمایندگان که با نیت حزبی و جناحی در کار دولت کار شکنی می‌کنند، باید بدانند که موکلینشان این اقدامات را بدون پاسخ نخواهند گذاشت و آن‌ها را از مجلس خارج خواهند کرد.

نمیانده اسبق مجلس با بیان اینکه نباید منافع شخصی و گروهی را به منافع ملی ترجیح داد، گفت: کسانی که دولت روحانی را تحت فشار قرار داده‌اند به طور کلی باخط و مشی دولت روحانی مخالف هستند و اگر بخواهند هر روز یکی از وزرا را با عناوین واهی تندرو و فتنه گر مورد سئوال قرار دهند و از دولت خارج کنند دیگر چیزی برای دولت باقی نمی‌ماند.

جلالی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: مردمی که با وضعیت سخت و دشواری که این آقایان و همفکرانشان برای مردم به وجود آورده‌اند دست و پنجه نرم می‌کنند، بهترین قضاوت کنندگان هستند و لذا رئیس جمهور نباید نگران این سئوال‌ها و تذکرات باشد و باید مطابق قانون به وظایف خویش عمل کند و هر چند ماه یکبار مردم را در جریان امور قرار دهد تا مردم خود در مورد کارشکنانی که به انواع مختلف بر سر اجرای برنامه‌های دولت سنگ اندازی می‌کنند، قضاوت کنند.

کد N67386