هشدار سازمان بازرسی

چه کسانی نمی‌توانند رییس و یا عضو هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک شوند!

المپيك,كميته المپيك,سازمان بازرسي كل كشور

سازمان بازرسی کل کشور با توجه به در پیش بودن برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات و پیشگیری از هر گونه تخلف تأکید کرد.

این سازمان اعلام کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شوراهای اسلامی و افراد بازنشسته و بازخریدشده نمی‌توانند رییس و یا عضو هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک شوند.

این سازمان همچنین اعلام کرد: افراد بازنشسته یا بازخریدشده‌ای که عضو هیأت علمی یا ایثارگر هستند یا مصوبه هیأت وزیران را دارند و نیز روسای فدراسیون‌ها مشمول این ممنوعیت نیستند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات کمیته ملی المپیک، مراتب ذیل به استناد بند «د» ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور هشدار داده می­‌شود.

1- به استناد بند (7) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، کمیته ملی المپیک، مؤسسه عمومی غیردولتی می­‌باشند. هم‌چنین به موجب ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را دستگاه اجرایی نامیده است، کمیته ملی المپیک به عنوان دستگاه اجرایی، مشمول مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/ 10/ 1373 خواهد بود.

2- با عنایت به تصریح ماده (11) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 15/ 1/ 1391، مبنی بر این‌که «نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/ 10/ 1373 می‌باشند»، تصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رییسه آن کمیته توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی بوده و غیرقانونی می‌باشد.

3- به استناد بند (4) (الحاقی 27/8/1386) ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/ 3/ 1375، «اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند در سمت‌های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند». هم‌چنین قسمت اخیر بند (1) و بند (2) ماده یادشده، سمت‌های مذکور را این‌چنین بیان می‌کند «... سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد ...» و «... رؤسای مؤسسات وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند...».

هم‌چنین به موجب قانون استفساریه ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن مصوب 25/ 10/ 1384، «عضویت هم‌زمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (28) منافات دارد».

با توجه به استنادات قانونی فوق‌الذکر، تصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رییسه کمیته ملی المپیک توسط اعضای شوراهای اسلامی ممنوعیت داشته و غیرقانونی خواهد بود.

4- هرنوع به کارگیری افراد بازنشسته در کلیه دستگاه­‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت­‌های تابع و وابسته به آن­ها به حکم ماده (41) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جز با تصویب هیأت وزیران ممنوع بوده و نظر به تنفیذ اعتبار این قانون در ماده (224) قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تردیدی در تبعیت از آن وجود ندارد. از طرفی با توجه به بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج­‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت هرگونه به کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان در اجرای قوانین و مقررات را به استثناء مقامات و اعضای هیأت علمی، ایثارگران و... در دستگاه­‌های اجرایی و دارای ردیف (بودجه) یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می­‌کند تصریح نموده است. براین اساس بازنشستگانی که فاقد شرایط و اوصاف فوق(مصوبه هیأت وزیران و عناوین مستثنی شده) باشند نمی­‌توانند رییس و یا عضو هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک باشند، زیرا کمیته ملی المپیک هم جزء دستگاه­‌های اجرایی شمرده شده (قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی الحاقی 11/ 3 /1376 ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری) وهم از بودجه کل کشور استفاده می­‌کند.

سازمان بازرسی کل کشور در پایان اعلام کرد: باتوجه به استنادات قانونی فوق­، انتظار می‌رود مسئولان به گونه‌ای اقدام نمایند که از بروز هرگونه شائبه مغایرت قانونی در برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک جلوگیری شود.

انتهای پیام

کد N66392