دهقان در گفتگو با مهر:

موافقت رئیس جمهور برای تصویب طرح سازمان مدیریت الزامی است

مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه توصیه میکنم طرح تشکیل سازمان مدیریت در مجلس پیگیری نشود گفت: اگر این طرح بخواهد به تصویب برسد باید رئیس جمهور با آن موافقت نماید و در غیر این صورت اگر مجلس طرح را اصلاح هم کند باز هم شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت.

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در خصوص تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: همانطور که پیش از این و در زمان تصویب این طرح در صحن علنی در تذکر رسمی اعلام کردم، اصل 126 قانون اساسی به رئیس جمهور این اختیار را داده که امور برنامه و بودجه و استخدامی کشور را خودش اداره نماید.

وی در ادامه افزود: این موضوع از اختیارات رئیس جمهور است که اداره برنامه و بودجه کشور را یا خودش بر عهده بگیرد یا اینکه به شخص دیگری واگذار نمایند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور طبق اصل 124 قانون اساسی می تواند به اندازه لازم معاون داشته باشد گفت: موضوع برنامه و بودجه در دولت بحث فرابخشی است و ما نمی توانیم برای این مجموعه وزارت تعیین کنیم. ما نمی توانیم برای رئیس جمهور تعیین و تکلیف کنیم که شما حتما برنامه و بودجه را در قالب یک سازمان، یا اینکه مستقیم و یا غیر مستقیم اداره کنید.

دهقان گفت: طبق اصل 124 قانون اساسی دخل و خرج کشور باید برعهده یک نفر باشد تا بتوان امور کشور را اداره کرد، به ویزه در زمینه بودجه اگر قرار باشد افراد و یا دستگاه های مختلف تصمیم گیر اصلی باشند کشور از لحاظ اداری دچار اخلال خواهد شد.

وی افزود: با اینکه قوا از هم مستقل هستند اما با این حال بودجه آنها در یک جا مدیریت می شود. یعنی رئیس جمهور یا کسی که وی این اختیار را به او تفیض کرده است در مورد بودجه همه دستگاه های کشور تصمیم گیری می کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اصرار به دولت برای تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا انتخاب معاون به جای سازمان مغایر اصل 126 و 124 قانون اساسی است، گفت: البته این نظر در مجلس وجود داشت و برخی حقوقدانان هم این نظر را قبول دارند که گرچه اصل 126 این اختیار را به رئیس جمهور داده اما واگذاری این اختیار به رئیس جمهور مانع از این نظر مجلس نیست. 

دهقان افزود: در دوره احمدی نژاد هم که این بحث پیش آمد نظر تفسیری شورای نگهبان این بود چون این موضوع از اختیارات اختصاصی رئیس جمهور است وی اختیار دارد به جای سازمان، معاون برای اداره این امور انتخاب کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه توصیه‌ام این است دیگر این طرح در مجلس دنبال نشود گفت: رئیس جمهور باید این اختیار را داشته باشد تا به هر نحوی که به نفع کشور است بحث برنامه و بودجه و استخدامی کشور را اداره و مدیریت کند.

دهقان تصریح کرد: اگر این طرح بخواهد به تصویب برسد باید رئیس جمهور با آن موافقت نماید و در غیر این صورت اگر مجلس طرح را اصلاح هم کند باز هم شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت.