کتابی درباره لبنان به چاپ رسید

سیاسی

«لبنان؛ هویت ملی و تأثیر آن بر روابط دوجانبه با ایران» نوشته صالح راموز منتشر شد.

به گزارش خبرنگار کتاب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این کتاب در چهار فصل با عنوان‌های «مفهوم هویت ملی و مسأله موجودیت لبنان»، «مؤلفه‌های هویت ملی لبنان»، «تأثیرات مسائل هویتی بر جامعه لبنان» و «تأثیر ساختار جامعه لبنان بر روابط دوجانبه این کشور با ایران» نوشته شده است.

در بخشی از این کتاب آمده است: «ایران از جمله کشورهایی است که از گذشته ارتباطی تاریخی با لبنان داشته است. لبنان در زمان هخامنشیان حدود دو قرن تحت حاکمیت ایران بوده و در زمان ساسانیان نیز این موضوع برای چندین سال به مدت کوتاه تکرار شده است، اما رابطه مذهبی، فرهنگی و معنوی مؤثر بین این دو منطقه جغرافیایی از زمان تأسیس سلسله صفوی و به رسمیت شناخته شدن مذهب تشیع در ایران آغاز شده و تا کنون نیز با فراز و نشیب‌هایی ادامه داشته است. این رابطه تاریخی بعد از اسلام در راستای تشیع و شیعیان معنی پیدا کرده و بر این محور نیز تقویت شده است. زمانی ساختار حکومت ایران (صفوی) و مردم از جریان دینی مذهبی لبنان متأثر بود و بخشی از فرایند نهادینه شدن تشیع و تفکر شیعی در ایران‌زمین، به دست دانشمندان و فقیهان شیعی لبنان (جبل عامل، بقاع و...) عملی شد و زمانی نیز جریان تشیع لبنان متأثر از افکار، روش‌ها و اقدامات حکومت اسلامی شیعی‌مذهب ایران، راه مبارزه سرسختانه و جانانه را در برابر رژیم متجاوز صهیونیستی در پیش گرفت.»

«لبنان؛ هویت ملی و تأثیر آن بر روابط دوجانبه با ایران» با 294 صفحه و قیمت 12هزار تومان از سوی انتشارات سروش منتشر شده است.

انتهای پیام

کد N65735