انتقادهای مجازی هواداران دولت از شکل و شمایل سفر به خوزستان

اعتماد نوشت:

باید مردم را دنبال خودرویش می‌کشاند و نامه جمع می‌کرد، نباید عربی حرف می‌زد تا شاید به دل جمعی بنشیند، باید با مردم روراست بود و چرا وعده‌های کلیشه‌یی داد و... حرف و حدیث‌هایی است که این روزها نقل بعضیها شده است و مصادیقش هم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پر است.

نقد‌های سایت‌ها و شبکه‌های مجازی به سبک نخستین سفر روحانی به این دلیل در خور توجه و حتی رسیدگی از سوی دولتمردان است که این فضا بابی است که از سوی خود دولت برای برقراری ارتباط با مردم گشوده شده است و طی این هفت ماه گذشته هم دولتمردان نشان داده‌اند که فضای مجازی تنها جایی است که ترجیح می‌دهند در آن بی‌مقدمه، بی‌پیرایه و بی‌حاشیه با مردم یا بهتر بگوییم هواداران‌شان سخن بگویند.

حالا همین هواداران در صفحات‌شان به امید رویت دولتمردان نوشته‌اند که هر چند مشاوران آقای رییس جمهور اصرار دارند که سفرشان به خوزستان سفر استانی نبوده است اما ثمره و خروجی این نشست حکایت از این دارد که تلاش نزدیکان روحانی برای تغییر نام این سفر راه به جایی نبرده است و حکایت همان داستان مرسوم هشت سال گذشته است.

اگرچه به اصرار نزدیکان رییس دولت روزنامه‌ها سعی دارند، بنویسند پایش و پویش دولت یازدهم از استان خوزستان اما رنگ و بوی حضور دولت همان است که در سال‌های گذشته منتقدان پوپولیستی و عوامفریبانه نامیدندش. نقدهای سفر روحانی به خوزستان البته عناوین و دستمایه‌های متعددی دارد اما پر رنگ‌ترینش سبک دیدارهای روحانی با مردم خوزستان بود. هجوم مردم به سمت خودروی رییس‌جمهور و طولانی شدن مسیری که 20 دقیقه بود به سه برابر زمان آن. بیرون آمدن روحانی از خودروی حاملش از دایره‌یی از گارد محافظانش و لبخند زدن به مردمی که برای استقبال از رییس دولت‌شان آمده بودند، پر شدن خودروی رییس‌جمهور از نامه‌های مردمی که برای استقبال آمده بودند بعد هم حضور در مراسم سخنرانی با مردم که از صبح به انتظار رییس جمهور جمع شدند و در نهایت سخنرانی کردن به طبع مردمی است که ساعت‌ها نشسته‌اند تا با همه تاخیر‌ها و بدقولی‌های صورت گرفته شنونده سخنرانی حسن روحانی شوند. اینها دستمایه نقدی است که حامیان روحانی که در قریب به اغلب موارد برای دفاع از دولت یازدهم از دشواری مسیر و سنگ‌اندازی‌های تندروها در صفحات مجازیشان سخن می‌گویند.

/212 27

کد N65582