حمله انتحاری در کابل دست کم 14 کشته بر جا گذاشت

افغانستان,کابل,حمله

تهران-ایرنا- به گفته مقامات افغانستان، دست کم 14 نفر از جمله خارجیان در جریان حمله انتحاری سه نفر از طالبان به رستورانی در کابل کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازکابل، این حملات انتحاری با تیراندازی های ˈ کور ˈ و مرگبار دو مرد مسلح در محل همراه بود.

مسئولیت حمله شامگاه جمعه به رستوران محبوب ˈ تاورنا دو لیبان ˈ در منطقه اعیان نشین وزیر اکبر خان را طالبان سریعا به عهده گرفت .

ˈ محمد ظهیر ˈ رئیس پلیس شهر به خبرنگاران گفت : مهاجمان سه نفر بودند . همه آنها کشته شدند. متاسفانه 14 نفر از جمله خارجیان نیز در بین کشته شدگان بودند.

محمد ایوب سلنگی معاون وزیر کشور افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت : دو نفر از مهاجمان خود را به داخل این رستوران شلوغ رساندند .

وی گفت : دست کم 14 نفر از جمله خارجی وافغان ها کشته شدند. یک مهاجم دیگر خود را در بیرون رستوران منفجر کرد و دو مهاجم داخل رستوران نیز به تیراندازی مرگبار مبادرت کردند .

مترجمام 1403/536
کد N65408