درپی پخش تصاویر رسوایی اقتصادی/

برخی از شبکه های تلویزیونی ترکیه جریمه شدند

تلویزیون,جریمه

آنکارا- شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیون های ترکیه ، برخی از شبکه های تلویزیونی که تصاویر وجوه کشف شده در منازل فرزندان برخی ازوزرای سابق کابینه ترکیه و مدیر عامل هالک بانک پس ازعملیات مبارزه با فساد مالی وارتشاء را پخش کردند، جریمه کرد.

به گزارش روزجمعه ایرنا، شورای عالی نظارت بر رادیو وتلویزیون های ترکیه که عالی ترین نهاد نظارتی بر رسانه های شنیداری این کشور بشمار می رود امروز درپی بحث وجدل های فراوان دربین اعضای شورا، برخی شبکه های تلویزیونی این کشور را به علت پخش تصاویر پرونده ارتشا وفساد مالی در این کشور جریمه کرد.

شبکه های تلویزیونی ˈجم تی ویˈ، ˈبوگونˈ، ˈسامان یولوˈ، ˈخلق تی.ویˈ ، ˈخبر ترکˈ و ˈسوکاک تی ویˈ ازجمله شبکه های تلویزیونی مخالف دولت ترکیه هستند که توسط این شورا به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

اعضای منتخب این شورا از سوی احزاب مخالف جمهوری خواه خلق و حرکت ملی با جریمه شبکه های تلویزیونی یاد شده مخالفت کردند ولی به دلیل در اکثریت بودن اعضای منتخب شورا از سوی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ پرداخت جریمه مورد تصویب شورا قرار گرفت.

در پی عملیات ارتشاد و فساد مالی توسط پلیس و دادستانی استانبول شماری از منتسبان به دولت ترکیه ازجمله فرزندان دووزیر سابق کابینه این کشور و مدیر عامل هالک بانک به اتهام اخذ رشوه وفساد مالی دستگیر کردند.

به هنگام بازداشت این افراد در منازل آنان مقادیر پول کشف و ضبط شد.

خاورم**2012** 230**536
کد N64935