میزان موافقت ۹۵ درصد؛

۴۰ درصد از مصری‌ها در همه پرسی قانون اساسی شرکت کردند

سیاسی

از مجموع بیش از ۵۲ میلیون مصری واجد شرایط برای رای دادن فقط ۴۰ درصد در همه پرسی قانون اساسی شرکت کردند.

تلویزیون رسمی مصر اعلام کرد که فقط ۴۰ درصد از واجدین شرایط رای دادن در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور شرکت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این تلویزیون طی گزارش تاکید کرد که فقط ۴۰ درصد از واجدین شرایط در همه پرسی قانون اساسی جدید شرکت کردند و بیش از ۹۵ درصد از شرکت کنندگان به قانون اساسی جدید «آری» گفتند. ۵۲ میلیون مصری واجد شرایط شرکت در همه پرسی بودند.

این تلویزیون افزود که این آمار بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا مشخص شده است.

این در حالی است که جماعت اخوان المسلمین همه پرسی قانون اساسی که روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته پیش برگزار شد را تحریم کرد و اعضای این جماعت طی این دو روز تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کردند. در همین مدت ۹ نفر از اعضای اخوان کشته و ۴۴۴ عضو این جماعت نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

کد N64296

خواندنی از سراسر وب