پارلمان اروپا برای ادامه مذاکرات با ترکیه شرط تعیین کرد

ترکیه,شورای اروپا

آنکارا- ایرنا- رییس کمیته خارجی پارلمان اروپا، داشتن قوه قضاییه مستقل را شرط ادامه مذاکرات ترکیه و این اتحادیه برشمرد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، ˈالمار بروکˈ روز پنج شنبه با انتشار بیانیه ای خواستار هرگونه اصلاحات در قوه قضاییه ترکیه با توجه به مصوبات کمیسیون ونیز و مشورت با اتحادیه و شورای اروپا شد.

در این بیانیه آمده است که کمیته خارجی پارلمان اروپا و گزارشگر اتحادیه اروپا در ترکیه از نزدیک طرح نمایندگان حزب حاکم ترکیه برای تغییر شورای قضات و دادستان های این کشور را دنبال می کند.

بروک در این بیانیه اضافه کرد: ما خواستار قوه قضاییه ای مستقل و بی طرف بر اساس تفکیک قوا و با معیارهای اروپایی در ترکیه هستیم و این موضوع را عامل کلیدی در مذاکرات آنکارا و بروکسل می پنداریم.

در این بیانیه از رفراندوم قانون اساسی در ترکیه در سال 2010 تقدیر و تشکیل شورای قضات و دادستان ها گامی مهم ارزیابی شده است.

رییس کمیته خارجی پارلمان اروپا همچنین در این بیانیه خواستار تحقیقات و بررسی های قانونی در پرونده ارتشا و فساد مالی در ترکیه شده است.

براساس این گزارش، طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه که عالی ترین مرجع قضایی این کشور است از سوی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ تقدیم مجلس ترکیه شده است.

این طرح به دنبال بحث و جدل و برخوردهای فیزیکی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعه ˈ و نمایندگان احزاب مخالف، هم اینک در کمیسیون مربوطه تحت رسیدگی است.

دولت آنکارا نیز خواستار تغییرات در ساختار این شورا در قانون اساسی است و در این راستا نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ با نمایندگان حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ دیدار و گفت وگو کرده اند.

احزاب مخالف و نمایندگان نهادهای مدنی ترکیه طرح پیشنهادی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در مورد تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را منافی قانون اساسی خوانده و عنوان کردند که در صورت اعمال تغییرات یاد شده، قوه قضاییه بطور کامل استقلال خود را از دست داده و شورای یاد شده تحت کنترل وزیر دادگستری ترکیه در خواهد آمد.

خاورم**230
کد N64257