حقوقدانان در پایتخت ترکیه علیه اردوغان تظاهرات کردند

ترکیه,اردوغان

آنکارا- ایرنا- گروهی از حقوقدانان ترکیه روز پنجشنبه در آنکارا علیه ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر این کشور دست به تظاهرات زدند.

به گزارش ایرنا این حقوقدانان با تجمع در پایتخت ترکیه، طرح حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان را برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان های ترکیه محکوم کردند.

سخنگوی تجمع کنندگان اعلام کرد که دولت ترکیه برای منحرف کردن افکار عمومی از پرونده فساد مالی و ارتشا در این کشور طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها را به مجلس ملی ترکیه ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه که عالی ترین مرجع قضایی این کشور است از سوی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ تقدیم مجلس ترکیه شده بود.

این طرح به دنبال بحث و جدل و برخوردهای فیزیکی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعه ˈ و نمایندگان احزاب مخالف، در زمان حاضر در کمیسیون مربوطه تحت رسیدگی است.

دولت آنکارا نیز خواستار تغییرات در ساختار این شورا در قانون اساسی است و در این راستا نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ با نمایندگان حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ دیدار و گفت وگو کردند.

احزاب مخالف و نمایندگان نهادهای مدنی ترکیه طرح پیشنهادی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در مورد تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را منافی قانون اساسی خوانده و عنوان کردند که در صورت اعمال تغییرات یاد شده، قوه قضاییه به طور کامل استقلال خود را از دست داده و شورای یاد شده تحت کنترل وزیر دادگستری ترکیه در خواهد آمد.

خاورم**230**1504
کد N64256